POLITYKA PRYWATNOŚCI
1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Impol-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 103.
2) Administrator chroni przekazane mu dane osobowe z zachowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą.
3) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) realizacji zamówień. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą.
b) prowadzenia konta na stronie www.sklep.impol-1.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
c) wysyłania bezpłatnego newslettera .
d) odpowiedzi na zapytania Użytkowników zadawane przy pomocy Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoś problem/usterkę
4) Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: impol@impol-1.pl.
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.
5) Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy Administratora a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, logistyczne oraz marketingowe.
6) Dane osobowe, zebrane w celu realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi reklamacji;
b) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. wynikającego z przepisów rachunkowych);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń́ przysługujących Administratorowi;
6) Dane osobowe, zebrane w celu prowadzenia konta na stronie www.sklep.impol-1.pl będą przechowywane do chwili usunięcia konta przez Użykownika.
7) W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego dane będą przechowywane do chwili usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej przez Użytkownika.
8) Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
8) Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do krajów trzecich.
9) Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta;
b) składania zamówienia;
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
d) korzystania z formularza kontaktowego;
10) W przypadku rejestracji konta Użytkownik podaje:
a) nazwę firmy
b) numer NIP
c) adres e-mail;
d) dane adresowe
e) imię i nazwisko.
f) Numer telefonu
11) W przypadku składania zamówienia Użytkownik podaje następujące dane:
a) nazwę firmy
b) numer NIP
c) adres e-mail;
d) dane adresowe
e) imię i nazwisko.
12) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Użytkownik podaje:
a) imię i nazwisko
b) nazwę firmy
c) numer telefonu
d) adres e-mail
13) W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres email.
14) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
15) Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: impol@impol-1.pl
16) Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

 


Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest IMPOL-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

 


Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 


Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 


Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Impol-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 103.
2) Administrator chroni przekazane mu dane osobowe z zachowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą.
3) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
a) realizacji zamówień. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą.
b) prowadzenia konta na stronie www.sklep.impol-1.pl na podstawie zgody wyrażonej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
c) wysyłania bezpłatnego newslettera .
d) odpowiedzi na zapytania Użytkowników zadawane przy pomocy Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zgłoś problem/usterkę
4) Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: impol@impol-1.pl.
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.
5) Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy Administratora a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, logistyczne oraz marketingowe.
6) Dane osobowe, zebrane w celu realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi reklamacji;
b) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. wynikającego z przepisów rachunkowych);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń́ przysługujących Administratorowi;
6) Dane osobowe, zebrane w celu prowadzenia konta na stronie www.sklep.impol-1.pl będą przechowywane do chwili usunięcia konta przez Użykownika.
7) W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego dane będą przechowywane do chwili usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej przez Użytkownika.
8) Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
8) Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do krajów trzecich.
9) Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta;
b) składania zamówienia;
c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);
d) korzystania z formularza kontaktowego;
10) W przypadku rejestracji konta Użytkownik podaje:
a) nazwę firmy
b) numer NIP
c) adres e-mail;
d) dane adresowe
e) imię i nazwisko.
f) Numer telefonu
11) W przypadku składania zamówienia Użytkownik podaje następujące dane:
a) nazwę firmy
b) numer NIP
c) adres e-mail;
d) dane adresowe
e) imię i nazwisko.
12) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, Użytkownik podaje:
a) imię i nazwisko
b) nazwę firmy
c) numer telefonu
d) adres e-mail
13) W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres email.
14) Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
15) Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: impol@impol-1.pl
16) Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

 


Polityka plików "cookies"
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest IMPOL-1 F.Szafrański Sp.J. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").

 


Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 


Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 


Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.